Plan przejęcia spółki


PLAN POŁ ĄCZENIA POPRZEZ PRZEJ ĘCIE CLINSCIENCE SP. Z O.O. oraz BIOSCIENCE S.A.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE POŁĄCZENIA SPÓŁKI:

Plan podziału i załączniki nr 1-4
Plan podziału – załączniki RZiS oraz Bilans Clinscience Sp z o.o.
Plan podziału – załączniki RZiS oraz Bilans Bioscience S.A.

Kontakt

Przemysław Magielski

Director of Operations

tel. +48 661 600 661
przemyslaw.magielski@bioscience.pl

Pobierz folder