Badania kliniczne

 • Doradztwo naukowe
 • Piśmiennictwo medyczne
 • Start-up badania
 • Rejestracja leków
 • Wybór ośrodków (Feasibility)
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Zarządzanie danymi i biostatystyka
 • Zarządzanie projektem
 • Przygotowywanie raportu z badania klinicznego (CSR)
 • Monitorowanie kliniczne
 • Tłumaczenia
 • Audyty i inspekcje
 • Zapewnienie jakości
 • Szkolenia

W zależności od potrzeb klienta świadczymy również inne usługi, takie jak:

 • organizowanie spotkań Badaczy,
 • wynajmowanie urządzeń dedykowanych do badań klinicznych,
 • wsparcie rekrutacji pacjentów,
 • opracowywanie standardowych procedur operacyjnych (SOP),
 • przygotowywanie logistyki transportu próbek biologicznych,
 • negocjowanie umów z badaczami i ośrodkami.

Bioscience jest niezawodnym partnerem zarówno dla firm krajowych jak i ogólnoświatowych, które potrzebują rozwiązań w zakresie pojedynczych usług, takich jak:

 • dostarczanie produktu do badań,
 • rejestracja leków,
 • zarządzanie projektami,
 • rozwiązania kompleksowe.
Jesteśmy zarówno partnerem jak i współpracownikiem, a nie tylko usługodawcą.

Kontakt

Przemysław Magielski M.D. Ph.D.

Director of Operations

tel. +48 661 600 661
przemyslaw.magielski@bioscience.pl

Pobierz folder