Kontakt

Skontaktuj się z nami

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioscience S.A. z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel.: +48 52 324 10 44, adres email: office@bioscience.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: przesyłania newslettera zawierającego m.in. informacje na temat zdrowia oraz projektów i usług Bioscience S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Zarząd

Przemysław Magielski M.D. Ph.D.

Director of Operations

tel. +48 661 600 661
przemyslaw.magielski@bioscience.pl

Beata Maciejewska Ph.D.

Chief Operating Officer

tel. +48 602 146 500
beata.maciejewska@bioscience.pl

Outsourcing, sprzęt medyczny

Barbara Mazur

Head of outsourcing department

tel. +48 607 830 245
barbara.mazur@bioscience.pl

Natalia Ptok

Outsourcing specialist

tel. +48 506 877 736
natalia.ptok@bioscience.pl

Badania kliniczne

Przemysław Magielski M.D. Ph.D.

Director of Operations

tel. +48 661 600 661
przemyslaw.magielski@bioscience.pl

Badania nieinterwencyjne

Beata Maciejewska Ph.D.

Chief Operating Officer

tel. +48 602 146 500
beata.maciejewska@bioscience.pl

Dział rozwoju

Agnieszka Czupryniak

Business Development Director

tel. +48 501 614 434
agnieszka.czupryniak@bioscience.pl

Kariera

Aktualnie nie prowadzimy procesu rekrutacji, jeśli jesteś zainteresowany pracą w Bioscience prześlij swoje CV klikając w link